Gần 31.000 tấn lương thực giúp nông dân thiếu đói

    Báo VTC News
    Gốc

    Từ đầu năm đến nay các ngành, các cấp đã trợ giúp gần 31.000 tấn lương thực và 10,2 tỷ đồng cho các hộ nông dân thiếu đói trên cả nước.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267175/Default.aspx