Gần 3000 sĩ tử tranh suất đầu tiên vào đại học

Sáng nay gần 3000 thí sinh trong cả nước tranh suất đầu tiên vào đại học qua Đợt 1 Kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2024 của Đại học Bách khoa Hà Nội. Kỳ thi năm nay được tổ chức sớm tạo thuận lợi cho thí sính làm quen với nội dung và cấu trúc bài thi, phần mềm thi và đặc biệt là đánh giá năng lực tư duy hiện tại của bản thân để có kế hoạch ôn tập phù hợp cho những đợt thi tiếp theo.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/gan-3000-si-tu-tranh-suat-dau-tien-vao-dai-hoc-103371.htm