Gần 300 tỷ đồng phát triển lưới điện ở Đắk Nông

    Báo VTC News
    Gốc

    Tỉnh Đắk Nông đã đầu gần 300 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nguồn vốn từ trung ương cho chương trình xây dựng hệ thống lưới điện, cung cấp điện cho hơn 160 thôn, buôn đồng bào tộc thiểu số trong tỉnh.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/219824/Default.aspx