Gần 300 cá thể động vật hoang dã bị buôn bán trái phép

9 tháng của năm 2016, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng đã bắt giữ 10 vụ buôn bán động vật hoang dã với tổng số gần 300 cá thể, trong đó có trên 200 cá thể động vật hoang dã thông thường và 60 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiểm.