Gần 300.000 dân phải sơ tán xong trước 12 giờ trưa

    Gốc

    "Tới chiều nay bà con phải đến được nơi an toàn. Kiên quyết tránh thiệt hại nặng về người. Nơi nào không thực hiện nghiêm sẽ bị xử lý, địa phương nào để xảy ra hậu quả không tốt, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm", Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh trước nguy cơ tàn phá của bão cấp 11.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17064