Gần 30 dự án lớn của Hà Nội bị giãn tiến độ để kìm lạm phát

    Gốc

    Hanoinet- UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định dừng triển khai, đình hoãn, giãn tiến độ 29 dự án nhằm kiềm chế lạm phát theo chỉ đạo của Thủ tướng. Tổng số vốn cắt giảm hơn 518 tỷ đồng.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=63179