Gần 22.700 tỷ đồng xây dựng 93km cao tốc nối cửa khẩu Tân Thanh và tỉnh Cao Bằng

Cao tốc Đồng Đăng- Trà Lĩnh dài hơn 93km, tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án ước khoảng 22.690 tỷ đồng theo hình thức PPP.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo phương án điều chỉnh được phê duyệt, tuyến cao tốc sẽ được đầu tư với chiều dài khoảng 121,06km. Trong đó, chiều dài đi địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 52 km, đi qua địa phận tỉnh Cao Bằng khoảng 69,06 km.

Dự án được đầu tư giai đoạn 1 với chiều dài khoảng 93,35 km (từ Km0+00 tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đến khoảng Km93+350 điểm giao với QL3 thuộc huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng).

Cao tốc Đồng Đăng- Trà Lĩnh dài hơn 93km được đầu tư theo PPP

Cao tốc Đồng Đăng- Trà Lĩnh dài hơn 93km được đầu tư theo PPP

Giai đoạn 2 sẽ đầu tư tiếp khoảng 27,71 km (từ khoảng Km93+350 điểm cuối giai đoạn 1 đến Km121+060, điểm cuối tại ranh giới quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh)

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án ước khoảng 22.690 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 khoảng 13.174 tỷ đồng (phần vốn do nhà đầu tư huy là 6.594 tỷ đồng, vốn Nhà nước tham gia trong dự án 6.580 tỷ đồng).

Giai đoạn 2 khoảng 9.516 tỷ đồng (từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác).

Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 từ năm 2020 - 2025, giai đoạn 2 sau năm 2025.

Về cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu cho dự án theo quy định tại Điều 82 Luật PPP và nguồn chi trả cho phần giảm doanh thu là dự phòng ngân sách trung ương.

Đối với việc đầu tư xây dựng tuyến nối cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với TP Cao Bằng, UBND tỉnh Cao Bằng được giao nghiên cứu, rà soát, huy động nguồn lực, đầu tư thành một dự án độc lập.

Theo phương án ban đầu được Bộ GTVT lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến Đồng Đăng - Trà Lĩnh có chiều dài 144km, tổng vốn đầu tư trên 47.000 tỷ đồng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/gan-22700-ty-dong-xay-dung-93km-cao-toc-noi-cua-khau-tan-thanh-va-tinh-cao-bang-post528827.antd