Gần 200 tàu 67 đã đi vào hoạt động

Sau 3 năm thực hiện Nghị định 67/2014 về chính sách phát triển thủy sản, cả nước đã có 1.717 tàu được phê duyệt vay vốn và đến nay đã có 195 tàu đi vào hoạt động. Trong đó Nghệ An đã có 29 tàu đóng mới hoạt động hiệu quả.

Gần 200 tàu 67 đã đi vào hoạt động - Ảnh 1

Châu Lan - Hữu Quân