Gần 200.000 tín đồ Cao Đài dự Đại lễ Đức Chí Tôn

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Tại nội ô Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, gần 200.000 tín đồ tôn giáo Cao Đài cả nước đã tham dự Đại lễ “Đức Chí Tôn” năm Mậu Tý 2008 để cúng tế trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/235859/Default.aspx