Gần 2,6 triệu tài khoản chứng khoán mở mới trong năm 2022

Trong năm 2022, Việt Nam có thêm gần 2,6 triệu tài khoản chứng khoán được mở mới, tăng trưởng 60% so với năm trước. Đây là con số kỷ lục trong 22 năm hoạt động.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/gan-2-6-trieu-tai-khoan-chung-khoan-mo-moi-trong-nam-2022-150469.htm