Gần 2.500 hộ được vay vốn, 6.500 người có việc làm

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách TPHCM, sau 6 tháng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho người dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án của TP, đến nay, ngân hàng đã thẩm định, xét duyệt 162 dự án, với số tiền giải ngân 39 tỷ đồng, cho 2.478 hộ vay vốn