Gần 2,5 triệu hộ thoát nghèo nhờ tín dụng chính sách

Theo lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, trong 9 năm hoạt động, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tập trung nguồn lực cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn ưu đãi, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng chính sách.

Từ năm 2003 đến nay, đã giải ngân cho hơn 14,4 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số vay vốn sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo.

Từ nguồn vốn vay, đã giúp gần 2,5 triệu hộ thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 2,5 triệu lao động; giúp 2,8 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 3,3 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo, 103 nghìn căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hơn 419 nghìn nhà ở cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách; hơn 94 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động.

PV

Email Print Góp ý