Gần 2.000 tỷ bảo vệ hệ thống sông lớn nhất miền Đông Nam bộ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Chạy qua 10 tỉnh thành, Đồng Nai là hệ thống sông lớn nhất miền Đông Nam bộ, ảnh hưởng đến đời sống của 12 triệu dân; nhưng đang có nguy cơ bị ô nhiễm nghiêm trọng. Một đề án gần 2.000 tỷ đồng bảo vệ sông ra đời.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=71434