Gần 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường ĐH KHTN, ĐH Công nghệ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - ĐH Công nghệ (ĐH QG Hà Nội) có dự kiến tuyển sinh 580 chỉ tiêu cho 6 ngành đào tạo, 2 ngành được đào tạo theo chương trình đẳng cấp quốc tế.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=127623