Gần 19.000 tên miền '.vn' được chuyển nhượng quyền sử dụng

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông, Bộ TT-TT đã bổ sung và hoàn thiện các quy định về thủ tục thực hiện chuyển nhượng, quyền và nghĩa vụ liên quan đến tên miền '.vn'.

Theo đó, cá nhân, tổ chức được đề nghị thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” trong các trường hợp cần hoàn tất quá trình tặng, cho, góp vốn, thừa kế quyền sử dụng…

Dự thảo nghị định cũng làm rõ thủ tục thu hồi tài nguyên internet Việt Nam. Cụ thể, Bộ TT-TT sẽ thông báo bằng hình thức trực tiếp, phương tiện thông tin đại chúng, tin nhắn, website để tổ chức, cá nhân biết trước thời điểm thu hồi ít nhất 3 tháng. Tên miền “.vn” sẽ bị thu hồi nếu được sử dụng nhằm chống lại nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc không nộp phí duy trì sử dụng.

Theo số liệu của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), tổng số lượng tên miền “.vn” hiện là 604.000 tên miền (tính đến hết tháng 12-2023), trong đó, có gần 19.000 tên miền “.vn” được chuyển nhượng quyền sử dụng.

BÌNH LÂM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/gan-19000-ten-mien-vn-duoc-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-post728610.html