Gần 150 người mạo hiểm nhảy cầu lập kỷ lục thế giới

Gần 150 người đã buộc dây vào nhau rồi thả mình vào không trung cùng một lúc để xác lập kỷ lục thế giới với pha nhảy cầu từ độ cao gần 30 mét.

Sự kiện này được tổ chức hồi cuối tuần trước tại Hortolandi, Brazil. 149 người nắm tay nhau khi thả mình khỏi thành cầu, đung đưa trên mặt nước trước khi sợi dây ngừng chuyển động. Các nhà tổ chức sự kiện cho biết họ mất đến 4 tháng để chuẩn bị vì nhảy cầu cần lắp ghép rất nhiều ròng rọc và đinh ốc.

Thành tích này đã được gửi đi để được xác nhận và ghi danh vào sách Kỷ lục Guinness. Kỷ lục nhảy cầu trước đó được lập tại Tver, Nga, vào năm 2012 với 135 người.

B.L.