Gần 14 triệu euro cho hệ thống thông tin nghề cá

    Gốc

    Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt dự án "Giám sát tàu cá sử dụng công nghệ vệ tinh" dự kiến sử dụng 13,9 triệu euro vốn vay của Nghị định thư Việt-Pháp.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/271004/Default.aspx