Gần 13 tỉ USD cải tạo hệ thống giao thông Hà Nội

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Bộ Xây dựng vừa có báo cáo thẩm định về quy hoạch giao thông của Hà Nội, khẳng định để triển khai quy hoạch phát triển giao thông vận tải ở thủ đô từ nay đến năm 2020 cần phải đầu tư khoảng 208.954 tỉ đồng (khoảng 12,98 tỉ USD).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/3/8/229231.tno