Gần 1 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào bị thiên tai

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Từ tháng 8-2007 đến nay, thiên tai liên tiếp hoành hành các tỉnh miền Bắc và miền Trung, trong đó các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình là những địa phương bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/home/toa_soan_va_ban_doc/2007/11/mlnews.2007-11-05.7259523419