Gần 1.800 vé tàu Tết bị đặt ảo qua nhắn tin

    Báo An Ninh Thế Giới
    2 đăng lạiGốc

    Để mua vé tàu tết Kỷ Sửu, khách hàng phải nhắn tin đặt chỗ với mức phí 3.000 đồng một lần gửi. Song, trong khi nhiều người bị hồi đáp rằng không còn số thứ tự, thì ga Sài Gòn lại có đến 1.792 chỗ bị đặt ảo, không ai đến lấy vé.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/56441/default.aspx