Gần 1.600 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII đã họp phiên trù bị sáng 25/1 để thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử, bầu Đoàn chủ tịch.

Trước phiên khai mạc một ngày, Đại hội XIII họp phiên trù bị để hoàn tất những công tác chuẩn bị cuối cùng. Trước đó, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; viếng Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Phiên trù bị được tiến hành lúc 9h với sự có mặt của gần 1.600 đại biểu. Đây là kỳ đại hội có số lượng đại biểu tham dự đông nhất từ trước đến nay.

Các đại biểu dự đại hội sẽ thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc, quy chế bầu cử Đại hội XIII.

Các đại biểu bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đại hội khai mạc vào sáng 26/1 và bế mạc vào sáng 2/2. Ngày 31/1, Đại hội dự kiến bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ họp lần đầu vào bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu trong phiên trù bị.

Theo phương án nhân sự, Trung ương khóa XIII có 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Số lượng nhân sự được chuẩn bị để trình ra Đại hội có số dư 10-15%. Đại hội có thể đề cử giới thiệu thêm nhưng số dư không quá 30%.

Đại hội XIII tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội cũng kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo dự kiến, ngày 2/2, trong phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ ra mắt. Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XIII có bài phát biểu trước Đại hội.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, toàn bộ các đại biểu tham dự Đại hội và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội tại các khách sạn, nhà khách gần địa điểm tổ chức hội nghị. Đại biểu không ăn, nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng, trừ một số trường hợp có quy định riêng.

Đoàn xe đưa đại biểu tới dự Đại hội Đảng XIII Sáng 25/1, sau khi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu lên xe tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thuận Thắng - Hiếu Công

Nguồn Zing: https://zingnews.vn/gan-1600-dai-bieu-du-phien-tru-bi-dai-hoi-dang-xiii-post1176780.html