Gần 1,5 triệu lượt phương tiện vi phạm tốc độ trong 9 tháng

Trong 9 tháng, các Sở GTVT trên cả nước đã xử lý vi phạm hơn 7.000 phương tiện, thu hồi phù hiệu và đình chỉ khai thác tuyến gần 6.000 xe.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm giao thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình tháng 9. Theo kết quả thống kê, bình quân có hơn 71% tổng số phương tiện đã thực hiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Thống kê trong tháng 9, cả nước có tới 74.400 lần phương tiện vi phạm quá tốc độ. Tính chung trong 9 tháng cả nước có tổng số gần 1,489 triệu lần phương tiện vi phạm quá tốc độ.

Đáng chú ý, theo báo cáo, tháng 9, các Sở GTVT đã xử lý 1.416 xe. Trong đó, thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với có thời hạn trên 1.000 xe; từ chối cấp phù hiệu là 213 xe.

Tính chung 9 tháng, các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 7.118 phương tiện, thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến gần 6.000 xe; từ chối cấp phù hiệu là 1.185 xe; Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 10 đơn vị.

Gần 1,5 triệu lượt phương tiện vi phạm tốc độ trong 9 tháng - Ảnh 1

Thanh tra giao thông kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên xe chở khách liên tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT, đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở GTVT tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định tại Thông tư của Bộ GTVT.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các phương tiện không truyền dữ liệu. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải có biện pháp và liên hệ ngay với đơn vị cung cấp thiết bị để khắc phục và truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.