Gần 1.300 tỷ đồng xây cụm, tuyến dân cư vượt lũ

    Gốc

    Bảy tỉnh, thành vùng lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long đang xúc tiến xây dựng thêm 48 cụm, tuyến dân cư vượt lũ, với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.258 tỉ đồng.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/269038/Default.aspx