Gần 1,3 triệu đồng bào Khmer Nam bộ đón năm mới vui tươi

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Mừng Tết Chol Chnam Thmay năm nay, đồng bào Khmer vùng Tây Nam bộ đã có 70.000 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở, 2.000 hộ được giải quyết đất ở và trên 30.000 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/4/149332