Gần 1.000 doanh nghiệp thực hiện bộ chỉ số cạnh tranh

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) năm 2018 và các năm tiếp theo.

Đồng Tháp sẽ đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện. Ảnh: CN

Đây là năm đầu tiên tỉnh Đồng Tháp thực hiện khảo sát, dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2018 - 4/2019. Các năm tiếp theo thực hiện từ tháng 9 của năm khảo sát và kết thúc, công bố vào tháng 2 của năm sau.

Khảo sát nhằm đánh giá năng lực điều hành của lãnh đạo sở, ban, ngành và chính quyền địa phương của tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành kinh tế, tạo động lực cải thiện chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ chỉ số DDCI được xây dựng theo phương pháp tính và cách tiếp cận tương tự như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thông qua 10 chỉ số thành phần gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động của lãnh đạo; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý; chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất.

Đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; các nhà đầu tư đến khảo sát và làm việc tại tỉnh.

Dự kiến có khoảng từ 700 - 1.000 doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã và hộ kinh doanh tham gia khảo sát, được phân bổ theo lĩnh vực hoạt động, vốn, lao động, loại hình…

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, kết quả thu được từ khảo sát bộ chỉ số DDCI có ý nghĩa mang tính định hướng phát triển và tạo sự cạnh tranh, thi đua giữa các sở, ban, ngành và địa phương nhằm cải thiện, nâng cao năng lực điều hành.

Cảnh Nhật