Game Online: Thực trạng & triển vọng

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Thời điểm này là lúc xã hội cần lên tiếng góp ý về việc quản lý và phát triển trò chơi trực tuyến (game online). Bài viết này điểm qua một số nhận định, góp ý từ phía lãnh đạo nhà nước, các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp trước khi luật điều chỉnh mới cho game online ra đời.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_gm.asp?atcl_id=5f5e5d5b5a5857&t=mzdetail