Game Developer -  Nghề vừa làm vừa chơi

Đó là công việc của game developer (GD- người gia công, phát triển game), một nghề “thời thượng” đang thu hút nhiều bạn trẻ.