Galliani đến Barcelona vì vụ Ronaldinho

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Adriano Galliani, GĐ Thể thao AC Milan sẽ đến Tây Ban Nha vào tuần sau với hi vọng kết thúc vụ chuyển nhượng Ronaldinho…

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=72949