Gala kỷ niệm 10 năm thành lập Khu Du lịch Đại Nam

Chặng đường 10 năm chinh phục du khách của KDL Đại Nam là hành trình của sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng trong việc khai thác mảng du lịch giải trí, văn hóa và thể thao kết hợp. Sự phát triển của Đại Nam đã góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động và mang lại nguồn lợi kinh tế cho Bình Dương và cả nước.

HUỲNH CHÍ - NAM VƯƠNG - THẾ VINH