Ga Sài Gòn nâng cao chất lượng phục vụ khách đi tàu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – 25 năm qua, ga Sài Gòn mới đã tạo nên một thương hiệu, bởi sự nỗ lực không ngừng của cả một tập thể trong chiến lược nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123143&sub=52&top=37