"Gã ngược đời” trên đỉnh A Dương

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo)- Học xong đại học, ông khước từ xuất đi nghiên cứu sinh ở Liên Xô để đưa cái chữ về núi rừng biên giới. Ông mang cả gia sản đổi lấy… một cuốn sách và là người duy nhất trong huyện, chỉ sinh một con gái. Đang làm cán bộ, ông từ chức… vào rừng tìm cây hoang dại “biến thành” sâm quý…

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Honviet/35240/default.aspx