Ga Hải Phòng không thực hiện nghiêm phòng chống dịch tiêu chảy cấp

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Văn Kể cho biết, tại Ga Hải Phòng, với 4 đoàn tàu đến và đi mỗi ngày, vận chuyển hàng ngàn hành khách, nguy cơ phát sinh và truyền dịch rất cao nhưng Ga Hải Phòng không thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa dịch tiêu chảy cấp.