Gà Đông Tảo được công nhận nhãn hiệu tập thể

Vừa qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã công bố quyết định công nhận nhãn hiệu tập thể "gà Đông Tảo" nhằm bảo tồn và xây dựng thương hiệu của giống gà quý nổi tiếng ở Hưng Yên.

Dự án "Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể gà Đông Tảo" do Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên và Công ty Investip phối hợp thực hiện từ tháng 5/2013, với các quy trình như điều tra, đánh giá về hoạt động, quy mô chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc và tiêu thụ, nhu cầu bảo hộ sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể gà Đông Tảo; xác định và chuẩn hóa các tiêu chí chung của sản phẩm và quy trình kỹ thuật chăn nuôi, giết mổ.

Ông Ngô Xuân Thái, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Hưng Yên, cho biết, cùng với dự án "Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể gà Đông Tảo" tại xã Đông Tảo, sở phối hợp với huyện Khoái Châu đang triển khai thực hiện đề tài "Bảo tồn, khai thác và phát triển gà Đông Tảo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên" nhằm bảo tồn giống gà Đông Tảo thuần, quảng bá thương hiệu gà chất lượng cao, nhân rộng quy mô chăn nuôi ra toàn tỉnh.

T.L