G8 sẽ họp bàn cải tổ hệ thống ngân hàng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Các lãnh đạo G8 thống nhất sẽ họp thượng đỉnh với các nước khác để bàn về vấn đề cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/184099