G8 gặp G5: Đồng ý nhưng chưa đồng tình

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bế tắc giữa G8 và G5 đồng thời cũng cản trở cuộc đàm phán về nghị định khí hậu mới, được Liên Hiệp Quốc ấn định hoàn tất cuối năm 2009 tại Copenhagen (Đan Mạch) để thay thế nghị định Kyoto.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=74999