FTA giữa Nhật Bản, Thái Lan có hiệu lực từ tháng 11

    Gốc

    Theo Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa nước này với Thái Lan sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11 tới sau khi hai nước đã hoàn tất việc trao đổi văn kiện chính thức ngày 2/10.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216350/Default.aspx