FPTS chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông 2014 vào 20/2

BizLIVE - FPTS sẽ tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 20/3/2014.

Ảnh minh họa.

Ngày 12/2/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) đã thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Cụ thể, tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS). Loại chứng khoán là cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng.

FPTS sẽ tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 20/3/2014, địa điểm Công ty sẽ thông báo chi tiết trong Thông báo mời họp.

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông là 16h30' ngày 20/2/2014.

Được biết, lũy kế cả năm 2013, tổng mức doanh thu của FPTS chỉ đạt 150,64 tỷ đồng, giảm 36,4% so với 237,08 tỷ đồng doanh thu năm 2012.

Lợi nhuận sau thuế của FPTS đạt 88,8 tỷ đồng trong khi năm 2012 thu về hơn 126,45 tỷ đồng, giảm gần 29,8%.