FPT: thành lập Quỹ Phát triển Cộng đồng FPT và 3 Công ty mới

(ATPvietnam.com) -CTCP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (mã chứng khoán: FPT) công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thành lập Quỹ Phát triển Cộng đồng FPT và 3 Công ty mới.