FPT: Thành lập Công ty Giải pháp Công nghệ FPT

(NDHMoney) Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ FPT (FTS) được thành lập với vốn điều lệ 40 tỷ đồng.

Tổng giám đốc FTS Phạm Minh Tuấn. Ảnh: Chungta

Ngày 1/11, Chủ tịch HĐQT FPT đã ký nghị quyết về việc thành lập Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ FPT và mua lại trái phiếu kèm chứng quyền do FPT phát hành năm 2009.

Theo đó, Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ FPT (FPT Technology Solution, viết tắt là FTS) được thành lập với vốn điều lệ 40 tỷ đồng. Công ty này sẽ hoạt động trong lĩnh vực Nghiên cứu phát triển và cung cấp các giải pháp công nghệ tổng thể về dịch vụ công.

Ông Đỗ Cao Bảo sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc công ty là ông Phạm Minh Tuấn.

FPT cho biết, với việc thành lập FTS, Tập đoàn mong muốn đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công nghệ; tăng cường sức mạnh để tạo sự tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.

Cũng trong quyết định mới ban hành, Hội đồng quản trị FPT đã thông qua phương án mua lại trái phiếu kèm chứng quyền do Công ty FPT phát hành năm 2009 với số lượng mua lại không quá 1.000 trái phiếu kèm chứng quyền. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty FPT quyết định chi tiết việc mua trái phiếu kèm chứng quyền nêu trên.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông FPT diễn ra vào tháng 7/2009 đã thông qua việc phát hành 1.800 trái phiếu kèm chứng quyền với mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ cho các dự án đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong và phát triển hạ tầng của một số công ty con của FPT. Tháng 10/2009 FPT đã phát hành thành công số trái phiếu kèm chứng quyền nói trên.