FPT phát hành cổ phiếu cho nhân viên

    Báo VnEconomy
    Gốc

    FPT sẽ phát hành gần 1,84 triệu cổ phiếu cho nhân viên trong công ty...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=7f6dcd0c4d79eb&page=category