FPT: Lãi trước thuế 2,516 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch

CTCP Tập đoàn FPT (HOSE: FPT) công bố kết quả kinh doanh năm 2013 với doanh thu toàn FPT đạt 28,647 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2012 và vượt 6% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 2,516 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012 và đạt 95% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1,608 tỷ đồng, ứng với EPS đạt 5,858 đồng.

Về cơ cấu doanh thu, khối Công nghệ (Xuất khẩu phần mềm, Giải pháp phần mềm, Tích hợp hệ thống, Dịch vụ CNTT) có tổng doanh thu đạt 6,537 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong đó, hoạt động Xuất khẩu phần mềm đạt doanh thu 2,154 tỷ đồng, vượt ngưỡng 100 triệu USD, tăng trưởng 24% so với 2012. Lợi nhuận trước thuế khối Công nghệ đạt 917 tỷ đồng, đóng góp 36% vào tổng lợi nhuận toàn tập đoàn.

Khối Viễn thông, gồm Dịch vụ viễn thông và Nội dung số có doanh thu 4,137 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2012. Lĩnh vực kinh doanh Internet và các dịch vụ gia tăng cho khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đạt doanh thu đạt 3,254 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế khối Viễn thông đạt 970 tỷ đồng, đóng góp 39% vào tổng lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn.

Khối Phân phối và Bán lẻ đạt 17,420 tỷ đồng doanh thu, tăng 22% so với năm 2012, chủ yếu nhờ hoạt động mở rộng chuỗi bán lẻ. Kết thúc năm, lĩnh vực bán lẻ đã hoàn thành mục tiêu có 100 cửa hàng, gấp đôi số cửa hàng trong năm 2012, với doanh số tăng gấp gần 3 lần so với năm 2012 và vượt 47% so với dự kiến ban đầu.

Hai khối Công nghệ và Viễn thông đóng góp 75% vào tổng lợi nhuận trước thuế của FPT.

Năm 2013, số lượng nhân viên toàn tập đoàn là 17,419 người, tăng 2,507 người so với năm 2012.

Thanh Nụ

công lý