FPT hợp tác với các Quỹ Doanh nghiệp khu vực Đông Nam Á

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet- FPT Foundation là một trong 2 đại diện của Việt Nam đã cùng các Quỹ doanh nghiệp của HongKong Trung Quốc, Indonesia, Thailand, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=112341