FPT được cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Đây được coi là một trong những bước đi mạnh mẽ của FPT trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ hiện nay.

Tại công văn 31/TTg-KGVX ngày 11/2/2023, xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Viễn thông FPT có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Viễn thông FPT có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền với tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 0,002%.

Nguồn ảnh: Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông

Nguồn ảnh: Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp thoái vốn đầu tư nước ngoài trong công ty về tỉ lệ 0% trong quá trình cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp phép theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT theo đúng quy định pháp luật./.

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/thuong-truong/fpt-duoc-cung-cap-dich-vu-phat-thanh-truyen-hinh-tra-tien-d190038.html