FPT báo lãi gần 2.000 tỷ đồng sau 10 tháng

Với tỷ trọng 31% tổng lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn, định hướng toàn cầu hóa tiếp tục là mảng kinh doanh quan trọng của FPT.

Thông tin từ CTCP FPT cho biết, kết thúc 10 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 31.897 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng 4% so với cùng kỳ, đạt 2.312 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.997 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.529 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.334 đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Với tỷ trọng 31% tổng lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn, định hướng toàn cầu hóa tiếp tục là mảng kinh doanh quan trọng của FPT. Cụ thể, sau 10 tháng, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận 4.720 tỷ đồng doanh thu, tăng 28% và 713 tỷ đồng LNTT, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Không đưa ra con số cụ thể, nhưng FPT cho biết, lĩnh vực Bán lẻ sản phẩm công nghệ số trong 10 tháng đầu năm có mức tăng 32% về doanh thu và 42% về LNTT.

Trần Thúy