FPC: Công ty mẹ thua lỗ năm thứ 3 liên tiếp

(NDHMoney) Công ty Cổ phần Full Power (FPC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2010 của công ty mẹ.

Theo đó, mặc dù quý 4 năm nay công ty đã có nhiều cố gắng với mức tăng doanh thu và đã có lợi nhuận dương, nhưng tính chung cả năm, công ty vẫn lỗ 42 tỷ đồng, giảm so với mức lỗ 273,8 tỷ đồng năm 2009. Năm 2009, công ty mẹ FPC cũng lỗ 273 tỷ và năm 2008 lỗ gần 59 tỷ đồng. Cổ phiếu FPC đã bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 6/5/2010 cho tới nay.