Formosa khởi công chuyển đổi công nghệ từ 31/1/2017

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, để thực hiện đúng cam kết với Chính phủ Việt Nam, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ thực hiện chuyển đổi công nghệ theo đúng cam kết.

Theo đó, trong quá trình thực hiện dự án vừa qua, Formosa sử dụng công nghệ làm nguội than cốc bằng phương pháp ướt (dùng nước tuần hoàn) thay vì làm nguội theo phương pháp khô (dùng khí trơ N2) như đã cam kết. Để thực hiện đúng cam kết, Formosa thực hiện chuyển đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô (hệ thống CDQ). Việc chuyển đổi này sẽ được khởi công từ ngày 31/1/2017 và cam kết hoàn thành hệ thống CDQ số 1 trước ngày 31/3/2017 và hệ thống CDQ số 2 trước ngày 30/6/2019.

Formosa khởi công chuyển đổi công nghệ từ 31/1/2017 - Ảnh 1

Cất bốc chất thải lên ô tô để chuyển về tạm giữ tại kho của Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh. Ảnh: Phan Quân - TTXVN.

Trong thời gian chưa hoàn thành các hệ thống CDQ nêu trên, Formosa sẽ xây dựng trạm xử lý tuần hoàn nước dập cốc để xử lý đạt quy chuẩn quy định trước khi tái sử dụng. Đồng thời, Formosa cũng sẽ nghiên cứu thực hiện áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn trong hoạt động sản xuất, đặc biệt đối với nhà máy điện.

Về khắc phục tồn tại, vi phạm của Formosa, đến nay, công ty đã cải thiện, vận hành hệ thống xử lý nước thải và khí thải đạt quy chuẩn cho phép, phối hợp với các cơ quan khoa học kỹ thuật, các chuyên gia môi trường trong nước và quốc tế xây dựng kế hoạch cải tạo, bổ sung một số công trình xử lý chất thải nhằm kiểm soát môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế. Đến cuối tháng 10/2016, các hạng mục công trình xử lý nước thải, khí thải phụ vụ lò cao số 1 của Formosa đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải và quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại.

Từ ngày 27/7/2016 đến nay, kết quả quan trắc tự động của Formosa và kết quả kiểm tra đối chiếu của Tổng cục Môi trường cho thấy, nước thải trước khi thải ra biển đều đạt quy chuẩn cho phép.

Đối với bùn thải, tổng lượng phát sinh của Formosa khoảng 97 tấn/tháng (hiện đang tồn trữ 711,5 tấn), gồm: Bùn thải sinh hoạt khoảng 12 tấn/tháng (hiện đang tồn trữ 17.5 tấn), bùn thải sinh hóa khoảng 47 tấn (hiện tồn trữ 509,6 tấn) và bùn thải công nghiệp khoảng 38 tấn/tháng (hiện đang tồn 184,4 tấn). Các loại bùn thải nêu trên đã được Formosa thu gom, lưu trữ an toàn trong kho chứa và chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh vận chuyển, xử lý. Tính đến ngày 29/10, đã tiến hành chuyển giao 125 tấn bùn thải sinh hóa. Ngoài ra, Formosa ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Môi trường Nghi Sơn và Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Công để xử lý hoặc đồng xử lý trong lò xi măng theo đúng quy định.

Để nâng cao hệ số an toàn và khả năng ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 2604/QĐ-BTNMT ngày 6/11 phê duyệt nguyên tắc kế hoạch, lộ trình khắc phụ tồn tại và kế hoạch giám sát môi trường của Formosa. Trong đó yêu cầu Công ty phải phối hợp với các cơ quan tư vấn, khoa học kỹ thuật và môi trường xây dựng và lập kế hoạch cải thiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án, đảm bảo hoàn thành trước 31/3/2017 trước khi lò cao đi vào vận hành chính thức.

Để đẩy nhanh tiến độ và yêu cầu Formosa khẩn trương thực hiện các hạng mục công trình bảo vệ môi trường bổ sung và chuyển đổi công nghệ sản xuất như cam kết, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo một số nội dung: Giao UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp bên liên quan thẩm định phê duyệt thiết kế các công trình cải thiện môi trường của Formosa.

Bộ KHCN và Bộ TN&MT, Bộ Công Thương đánh giá công nghệ làm nguội than cốc từ ướt sang khô của Formosa, đảm bảo công nghẹ chuyển đổi là tiên tiến, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường….

Thu Trang