Ford rục rịch giảm 15% chi phí nhân viên văn phòng

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Hãng Ford Motor đã tuyên bố với nhân viên làm công ăn lương của mình tại Mĩ rằng hãng này sẽ cắt giảm chi phí của khối nhân viên văn phòng với mức 15% trong khoảng 2 tháng tới bằng việc giảm việc làm, bớt lượng nhân viên và các hoạt động khác.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte//44709/default.aspx