Ford Ranger MS-RT ra mắt: Mẫu bán tải thể thao đi phố

Ford Ranger MS-RT vừa ra mắt tại châu Âu với thiết kế widebody, la-zăng lớn và phuộc lower-rider, hướng đến hình ảnh một chiếc 'bán tải đi phố' đúng nghĩa.

Trịnh Đạt

Nguồn Cartimes: http://cartimes.tapchicongthuong.vn/video/ford-ranger-ms-rt-ra-mat-mau-ban-tai-the-thao-di-pho-15305.htm