Focus: Đà Nẵng - Khu Thương mại tự do tạo động lực phát triển mới

Một nội dung đáng chú ý trong chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đợt 2, đó là Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị (khóa 12) về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng dù đạt được những thành tựu nhất định, nhưng vẫn bộc lộ bất cập và gặp khó khăn. Dư địa, nguồn lực phát triển cạn dần, nhiều vướng mắc pháp lý trở thành điểm nghẽn, Đà Nẵng rất cần các chính sách đặc thù, trong đó, thí điểm Khu thương mại tự do được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá, khác biệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Hùng - Lê Quang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/focus-da-nang-nhieu-diem-nghen-co-che-vuong-phap-ly-can-tro-phat-trien-225879.htm