FMC chuẩn bị chi 54 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2016

CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%.

Như vậy, với 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành thì FMC sẽ phải chi ra tổng cộng 54 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức.

Ngày 21/11/2016 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức và ngày trả cổ tức dự kiến là ngày 20/12/2016.

Theo báo cáo tài chính đến quý III/2016, FCM đạt 2257 tỷ đồng doanh thu và 77 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đến cuối quý III, FMC đang nắm 193 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 40% so với hồi đầu năm.